On the spot Drawing Competition 2014

« Back to Competition Details

Winners Gallery


GROUP A


Maheeya Pradhan (Token No. 146)

Shreyas Jathar (Token No. 4)

Akshara Jain (Token No. 97)

Ranjan Joshi (Token No. 122)

Gaurang Manjrekar (Token No. 21)

GROUP B


Vaibhavi Tambe (Token No. 104)

Shreya Menon (Token No. 120)

Zhulan Patil (Token No. 33)

Vaishali Deshmukh (Token No. 181)

Manasvi Rao (Token No. 31)

GROUP C


Pradyumna Panchal (Token No. 85)

Krupa Shivashankar (Token No. 132)

Ved Paradkar (Token No. 51)

Shreyasi Durve (Token No. 110)

Smruti Sinilal (Token No. 94)

GROUP D


Anisha Jadhav (Token No. 72)

Sahil Chavan (Token No. 114)

Ketan Bachhav (Token No. 7)

Akshi Panwala (Token No. 166)

Anuja Sawantbirje (Token No. 20)